اخبار
سه‌شنبه 31 ارديبهشت 1398 مکان‌يابی
هدف اصلي و نهايي يک فرآيند مكان‌يابي اطمينان از اين موضوع است كه محل‌هاي پيشنهادي در بهترين جاي ممکن انتخاب شوند، در حالي که كمترين اثرات منفي را نسبت به محيط زيست و سلامت انسان دارد و از نظر مسايل فني و اقتصادي نيز کاملا بهينه باشد. هدف اصلي و نهايي يک فرآيند مكان‌يابي اطمينان از اين موضوع است كه محل‌هاي پيشنهادي در بهترين جاي ممکن انتخاب شوند، در حالي که كمترين اثرات منفي را نسبت به محيط زيست و سلامت انسان دارد و از نظر مسايل فني و اقتصادي نيز کاملا بهينه باشد.

 

 

اين شرکت با تجربه‌اي که در مکان‌يابي سايت‌هاي مختلف و همکاري با سازمان‌هاي بين‌المللي در اين زمينه به دست آورده است، و با تکيه به توان پرسنل فني آمادگي ارائه خدمات در زمينه مکان‌يابي تاسيسات مختلف را دارد.

login