با توسعه صنایعی از قبیل صنایع هسته‌ای، نفت و گاز، استخراج معادن و صنایع کودسازی شیمیایی میزان دفع آلاینده‌های حاوی مواد پرتوزا به محیط‌زیست افزایش یافته است. در این صنایع طی فازهای مختلف ساخت و بهره‌برداری بسته به فرآیندهای انتخابی، مواد پرتوزا تولید و در بسترهای مختلف محیطی تغلیظ می‌شود که سبب به مخاطره انداختن محيط‌زيست و سلامت انسان می‌گردد. با رشد صنعت هسته‌اي در سال‌هاي اخير پيامدهاي زيست‌محيطي و اثرات بلندمدت‌ و حاد پسماندهای آن، نيازمند توجه بيشتر و برنامه‌ریزی‌های مدون‌ است. در صنعت نفت، رادیوم موجود در رسوبات و لجن‌های حاصل از خطوط انتقال و مخازن ذخیره نفت‌خام خود تهدیدی برای پرسنل و محیط زیست می‌باشد. در بسیاری از معادن فعالیت‌های معدن‌کاوی و کانه‌آرایی به منظور استخراج کانی‌ها از سنگ معدن، یکی از اصلی‌ترین منابع مولد مواد پرتوزای طبیعی، تغلیظ و رهاسازی آنها به محیط زیست می‌باشد. به منظور حفظ سلامت انسان و محیط زیست، فعالیت‌های مدیریت محیطی مواد پرتوزا در صنایع ياد شده مورد نیاز است. مدیریت مواد پرتوزا و پسماندهای تولید شده در چنین صنایعی نیازمند تخصص و آشنایی فنی و عملیاتی در حوزه مواد پرتوزاست.
ارئه خدمات زیست محیطی تحت نظارت و مدیریت، معاونت ایمنی و حفاظت پرتویی شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران صورت می پذیرید.